przedszkole 15

Urząd Miasta Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
centrala tel.: 15 822 65 70
fax: 15 822 52 81
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa
Centrala tel.: 22 34-74-100
http://www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 1
35-959 Rzeszów
Centrala tel.: 17 867-11-42,
fax. 017 867-19-54
http://www.ko.rzeszow.pl

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. sekretariat: (015) 823-67-20, tel. centrala:(015) 822-15-95

Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny (MOZE)

ul. Kościuszki 30,
39-400 Tarnobrzeg
Centrala:  15 847 94 00
http://www.moze.tarnobrzeg.pl/