przedszkole 15

 

Ramowy rozkład dnia - grupy starsze

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami i dziećmi, gromadzenie informacji na temat dziecka, jego samopoczucia, zainteresowań, indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań rodziców, przekazywanie informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu. Zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy  doskonalące prawidłową wymowę, rozwijające percepcję wzrokową słuchową, grafomotorykę.

8:00 – 8:10

Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.

8:10 – 8:30

Śniadanie.

8:30 – 9:00

Czynności higieniczne, mycie zębów. Przygotowanie sali pomocy do zajęć zorganizowanych.

9:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne.

10:00 – 11:30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy i gry dydaktyczne inspirowane przez nauczyciela. Spacery w pobliżu przedszkola i zabawy w ogrodzie.

11:30 – 12:00

Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30

Obiad.

12:30 – 13:45

Czynności higieniczne, mycie zębów. Odpoczynek po obiedzie. Słuchanie bajek muzycznych i literackich. Zabawy dowolne wg pomysłów i zainteresowań dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela.

13:45 – 14:00

Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 – 14:30

Podwieczorek.

14:30 – 16:00

Rozchodzenie się dzieci. Słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela. Zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli, rysowanie - wg wyborów dzieci. Utrwalanie wierszy i piosenek poznanych w przedszkolu. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy z rodzicami na temat spraw i wydarzeń bieżących.

  

 

Ramowy rozkład dnia - grupa najmłodsza

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami i dziećmi, gromadzenie informacji na temat dziecka, jego samopoczucia, zainteresowań, indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań rodziców, przekazywanie informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy  doskonalące prawidłową wymowę, rozwijające percepcję wzrokową słuchową, grafomotorykę.

8:00 – 8:10

Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.

8:10 – 8:30

Śniadanie.

8:30 – 9:00

Czynności higieniczne, mycie zębów. Przygotowanie sali pomocy do zajęć zorganizowanych.

9:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne.

10:00 – 11:30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy i gry dydaktyczne inspirowane przez nauczyciela. Spacery w pobliżu przedszkola i zabawy w ogrodzie.

11:30 – 12:00

Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30

Obiad.

12:30 – 13:45

Czynności higieniczne. Odpoczynek po obiedzie, dla dzieci chętnych leżakowanie. Słuchanie bajek muzycznych i literackich. Zabawy dowolne wg pomysłów i zainteresowań dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela.

13:45 – 14:00

Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 – 14:30

Podwieczorek.

14:30 – 16:00

Rozchodzenie się dzieci. Słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela. Zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli, rysowanie - wg wyborów dzieci. Utrwalanie wierszy i piosenek poznanych w przedszkolu. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy z rodzicami na temat spraw i wydarzeń bieżących.