przedszkole 15

Nasze Panie

Nad całością pracy Naszego Przedszkola czuwa  Pani Dyrektor mgr Elżbieta Majcher posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego. Poszczególnymi grupami opiekuje się 5 nauczycielek mianowanych oraz jedna dyplomowana. Wszystkie nauczycielki mają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki wczesnoszkolnej.

Nasze Panie są wykwalifikowane, zaangażowane w pracę i odpowiedzialne. Otaczają dzieci opieką i wsparciem. Wychowują wprowadzając w skomplikowany dla małego człowieka  świat norm społecznych. Pokazują przedszkolakom jak poprzez zabawę można poszerzać wiedzę o tym, co nas otacza, jak zdobywać i doskonalić umiejętności. Uczą dzieci samodzielności i współpracy. Biorą udział w szkoleniach i kursach. Dzięki temu mogą wprowadzać w życie nowe pomysły i dbać o to, by ich praca była jeszcze lepsza.

Nasze Panie to:

Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Majcher

Nauczycielki:

mgr Renata Janeczko

mgr Renata Krakowiak

mgr Regina Kusak

mgr Lidia Łuczak

mgr Teresa Sałek

mgr Teresa Szelęgiewicz

mgr Małgorzata Tomczuk

 

W poszczególnych grupach wiekowych w roku szkolnym 2017/18 pracują:

3-latki - Renata Janeczko, Teresa Sałek

4-latki - Renata Krakowiak

5-latki - Regina Kusak

6-latki - Teresa Szelęgiewicz, Lidia Łuczak