przedszkole 15

 

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci korzystają z zajęć dydaktycznych, wspólnych zabaw dowolnych i organizowanych przez nauczycielki w salach zabaw, sali gimnastycznej lub ogrodzie przedszkolnym, spacerów i wycieczek po najbliższej okolicy a raz w roku, zwykle w czerwcu odbywają się wycieczki do ciekawych miejsc w naszym regionie. Dzieci mają także możliwość przygotowywać i uczestniczyć, razem z nauczycielkami i swoimi rodzicami w różnego rodzaju spotkaniach, imprezach i występach organizowanych w przedszkolu i na terenia miasta – w domach kultury, kościele parafialnym, rynku tarnobrzeskim i na nadwiślańskim terenie rekreacyjnym.

Przedszkolaki dodatkowo korzystają z:

  • Nauki języka angielskiego w najstarszej grupie
  • Zajęcia rytmiczne w najstarszej grupie
  • Nauka pływania w najstarszej grupie
  • Zajęć logopedycznych poprzedzonych na początku roku badaniem wymowy. Ćwiczenia i zabawy usprawniajace aparat artykulacyjyjny i korygujące wady wymowy prowadzi raz w tygodniu pani logopeda E. Lipiec-Salamucha
  • Cyklicznych zajęć z pedagogami i psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Ponadto wychowankowie przedszkola co miesiąc ogladają przedstawiania teatralne prezentowane przez artystów teatrów dla dzieci. Sztuki wystawiane w ramach tych spotkań obejmują zarówno spektakle kukiełkowe, lalkowe, pacynkowe jak i grane przez aktorów. Teamatyka przedstawień jest różnorodna, bliska dzieciom i interesująca dla nich a równocześnie niesie ze sobą przesłania, pouczenia i treści edukacyjne. Dzieci zawsze swietnie sie bawia oglądając te przedstawienia a równocześnie uczą się