przedszkole 15

PRZEDSZKOLE 15 jest przedszkolem  publicznym, ogólnodostępnym. Zostało założone w 1983r. Od 1 września 2002 r. funkcję dyrektora placówki pełni mgr Teresa Sałek mająca stopień nauczyciela dyplomowanego.
PRZEDSZKOLE 15 posiada 5 sal dydaktycznych, salę gimnastyczną i salę do wypoczynku dla najmłodszych dzieci. Wokół budynku jest ogród zabaw i zajęć na świeżym powietrzu wyposażony w sprzęt ogrodowy: drabinki, huśtawki, karuzele i piaskownice; ozdobiony trawnikami i krzewami, z miejscami zacienionymi drzewami. Całe przedszkole jest korzystnie usytuowane – na obrzeżu miasta, z małym ruchem ulicznym i w sąsiedztwie ogrodów działkowych. Ogrody działkowe to główne miejsce spacerów i obserwacji przyrodniczych.
Dzieci najmłodsze mają odpowiednio wyposażoną salę (obok sali zabaw) przeznaczoną do wypoczynku po obiedzie lub w razie potrzeby o innej porze.   Z wypoczynku korzystają dzieci, które tego potrzebują, nie ma obowiązkowego tzw. leżakowania.
Z wyglądem sal można się zapoznać odwiedzając „Nasze Fotki”
PRZEDSZKOLE 15 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1600, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, to w danym roku szkolnym wydłużamy czas pracy do godziny 1630. Dzieci mogą uczęszczać do  PRZEDSZKOLA 15 przez cały rok szkolny z wyjątkiem jednego miesiąca wakacyjnego (naprzemiennie lipca lub sierpnia), kiedy to  mają zapewnioną opiekę w sąsiedniej placówce.
Nasze PRZEDSZKOLE 15 jest przyjazne dla dzieci i rodziców – potrafimy być elastyczni i dostosowywać się do ich potrzeb. Praca z dziećmi nastawiona jest na to, by zapewnić im harmonijny i optymalny rozwój – bez narzucania określonego profilu. To „podążanie za dzieckiem” i  oferowanie mu różnych form aktywności pozwala w każdym małym człowieku odnaleźć to, co jest jego mocną stroną i pomóc przezwyciężyć trudności.