przedszkole 15

PRZEDSZKOLE 15 W TARNOBRZEGU jest przedszkolem publicznym, ogólnodostępnym usytuowanym przy ul. Świętej Barbary 9. Zostało założone w 1983r. Od 1 września 2017 r. funkcję dyrektora placówki pełni mgr Elżbieta Majcher mająca stopień nauczyciela dyplomowanego.
PRZEDSZKOLE 15 posiada 5 sal dydaktycznych oraz salę do wypoczynku dla najmłodszych dzieci. Wokół budynku jest ogród  ozdobiony trawnikami i krzewami, z miejscami zacienionymi drzewami. Przedszkole jest korzystnie usytuowane – na obrzeżach miasta, z małym ruchem ulicznym, w sąsiedztwie ogrodów działkowych. Ogrody działkowe to główne miejsce spacerów i obserwacji przyrodniczych.
PRZEDSZKOLE 15 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1600, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, to w danym roku szkolnym wydłużamy czas pracy do godziny 1630. Dzieci mogą uczęszczać do PRZEDSZKOLA 15 przez cały rok szkolny z wyjątkiem jednego miesiąca wakacyjnego (naprzemiennie lipca lub sierpnia), kiedy to mają zapewnioną opiekę w Przedszkolu Nr 4.
Nasze PRZEDSZKOLE 15 jest przyjazne dla dzieci i rodziców – potrafimy być elastyczni i dostosowywać się do ich potrzeb. Przedszkole dopuszcza indywidualne rozwiązania dla dzieci z alergią pokarmową. Praca dydaktyczna zapewnia przedszkolakom harmonijny i optymalny rozwój. To „podążanie za dzieckiem” i  oferowanie mu różnych form aktywności, pozwala w każdym małym człowieku odnaleźć to, co jest jego mocną stroną i pomóc przezwyciężyć trudności. Chcemy by oferta edukacyjna przedszkola, zaangażowanie i kompetencje pracowników, przyjęty system wartości, przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju dziecka i pozwoliły mu radośnie przeżyć dzieciństwo.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 15 W TARNOBRZEGU  Smile