przedszkole 15

Zabawa i nauka

 

W Naszym Przedszkolu przez zabawę dzieci uczą się: doskonalą już posiadane i nabywają nowe umiejętności, poszerzają wiedzę, rozwijają inwencję twórczą. W każdej grupie oprócz zabaw dowolnych dzieci biorą udział w tak zwanych „zajęciach”, które choć mają także charakter zabawowy są już jednak zorganizowane i ukierunkowane przez nauczyciela. Zajęcia są prowadzone w blokach tematycznych a każdy temat jest najczęściej realizowany przez tydzień. Tematyka zajęć i czas ich trwania dostosowany jest do poszczególnych grup wiekowych. Praca z dziećmi nastawiona jest na to, by zapewnić im harmonijny i optymalny rozwój – bez narzucania określonego profilu. To „podążanie za dzieckiem” i oferowanie mu różnych form aktywności pozwala w każdym małym człowieku odnaleźć to, co jest jego mocną stroną i pomóc przezwyciężyć trudności.

W dziale zabawa i nauka prezentujemy tematykę tygodniowa realizowaną w poszczególnych grupach wiekowych oraz wiersze i piosenki, których dzieci uczą się w danym miesiącu.